I blant slipper jeg til folk på bloggen. Denne gangen er det bloggfølger Olav R. Søbakk som får utbrodere litt rundt panikken man kan få når januar er her og skisesongen nærmer seg.

Continue Reading