Mobbing er et tema som vekker sterke følelser hos meg. Når det i tillegg er snakk om voksne personer som mobber blir jeg sinna. Her er Arilds historie. Den bør du lese.

Continue Reading